Metināti ekrāna stiprinājumi un plāksnes priekš eņģēm.