Metināti ekrāna stiprinājumi un plāksnes priekš eņģēm.

 .